D’Infoversammlung vum 9.Juli war e grousse succés. Ronn 70 Awunner waren am Sall an hunn interesséiert den Explikatiounen vun de Membren vun der Energiekomissioun nogelauschtert déi no enger kuerzer Aféierung duerch d’Buergermeeschtesch Francine Colling-Kahn den Projet Energiecooperative an gemeinschaftliche Photovoltaikanlag presentéiert hun. D’Präsentatioun kann hei an d’fiche de préinscription hei eroofgelueden ginn.

Den Owend selwer hun sech och schons éischt Interessenten ageschriwen.

[scrollGallery id=1]